در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
04 درجه 2 » 02 حل نا معادلات درجه دو به روش جاذبه و دافعه » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 72000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 ریشه های تابع درجه دو و اعمال جبری روی آنها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 حل نا معادلات درجه دو به روش جاذبه و دافعه جلسه - تا رایگان 41000 تومان
فصل 3: 03 حل نامعادلات کسری جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 4: 04 نقش آ و دلتا در تابع درجه دو جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 5: 05 نامعادلات نموداری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: 06 الگوی سیبا در تابع درجه دو جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 7: 07 اس و پی در معادله درجه2 جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 8: 08 تشکیل معادله درجه2 جدید جلسه - تا رایگان 6000 تومان