در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
شیمی ۱ (کات) » در پی هوایی پاکیزه! » قانون گازها
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: مایعی کم یاب در عین فراوانی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: در پی هوایی پاکیزه! ثبت‌نام رایگان
فصل 3: مصرف دوباره تنها راه ادامه ثبت‌نام رایگان
فصل 4: طلای سیاه، اندوخته ای رو به پایان ثبت‌نام رایگان