در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک پیش (ویژه نهایی) » نوسان » آونگ ساده
خرید یکجای کل فصل ها با 34٪ تخفیف 14900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: حرکت شناسی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 2: نیروشناسی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: نوسان جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 4: موج های مکانیکی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: صوت جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: امواج الکترومغناطیس جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 7: آشنایی با فیزیک جدید جلسه - تا رایگان 1500 تومان
فصل 8: ساختار هسته و فیزیک حالت جامد جلسه - تا رایگان 3000 تومان