در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۳ (ویژه نهایی) » القای الکترومغناطیسی » قانون فارادی
خرید یکجای کل فصل ها با 28٪ تخفیف 12900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: الکتریسیته ساکن جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 2: الکتریسیته جاری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: میدان و نیروی های مغناطیسی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 4: القای الکترومغناطیسی جلسه - تا رایگان 4500 تومان