در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۳ (ویژه نهایی) » میدان و نیروی های مغناطیسی » ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی
خرید یکجای کل فصل ها با 38٪ تخفیف 13900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: ترمودینامیک جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 2: الکتریسیته ساکن جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 3: الکتریسیته جاری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 4: میدان و نیروی های مغناطیسی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: القای الکترومغناطیسی جلسه - تا رایگان 4500 تومان