در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۳ انسانی (ویژه نهایی) » معادله و تابع درجه دوم » تشکیل معادله درجه 2
خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: تابع جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 2: معادله و تابع درجه دوم جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: ترکیبیات جلسه - تا رایگان 8000 تومان