در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۳ انسانی (ویژه نهایی) » تابع » رسم خط با روش خیز و رفت
خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: تابع جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 2: معادله و تابع درجه دوم جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: ترکیبیات جلسه - تا رایگان 8000 تومان