در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۳ تجربی(ویژه نهایی) » مشتق » قسمت دوم
خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: احتمال جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 2: تابع جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 3: حد و پیوستگی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: مشتق جلسه - تا رایگان 5000 تومان