در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
حسابان (ویژه نهایی) » مثلثات » یک قسمت
خرید یکجای کل فصل ها با 17٪ تخفیف 14900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: محاسبات جبری ، معادلات و نامعادلات جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 2: تابع جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: مثلثات ثبت‌نام رایگان
فصل 4: حد و پیوستگی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: مشتق جلسه - تا رایگان 3000 تومان