در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۲ (شب امتحانی) » ویژگی های مواد و فشار » مسایل لوله U شکل
خرید یکجای کل فصل ها با 51٪ تخفیف 11000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: کمیتهای فیزیکی و بردار جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 2: سینماتیک (حرکت شناسی) ثبت‌نام رایگان
فصل 3: دینامیک (نیرو شناسی) جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 4: کار و انرژی جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 5: ویژگی های مواد و فشار جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 6: گرما و قانون گازها جلسه - تا رایگان 4500 تومان