در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیلم حل سوالات نهایی » زیست خرداد 95 » قسمت اول
خرید یکجای کل فصل ها با 71٪ تخفیف 30000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: فیزیک تجربی خرداد 94 جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 2: فیزیک تجربی خرداد 95 جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: فیزیک تجربی شهریور 94 جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 4: فیزیک تجربی شهریور 95 جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 5: حسابان خرداد 94 جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 6: حسابان خرداد 95 جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 7: حسابان شهریور 94 جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 8: حسابان شهریور 95 جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 9: شیمی خرداد 94 جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 10: شیمی خرداد 95 جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 11: شیمی شهریور 94 جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 12: زیست خرداد 95 جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 13: زیست خرداد 94 جلسه - تا رایگان 10000 تومان