در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جمع بندی شیمی پایه » شیمی ۳ » استوکیومتری - انواع واکنش های شیمیایی
خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 20000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: شیمی ۲ جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 2: شیمی ۳ جلسه - تا رایگان 12000 تومان