در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جمع بندی فیزیک پایه » فیزیک ۳ » الکتریسیته ساکن - قانون کولن(قسمت اول)
خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 25000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: فیزیک ۲ جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 2: فیزیک ۳ جلسه - تا رایگان 20000 تومان