در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
دیفرانسیل » مشتق » مثال از نقاط مشتق ناپذیر ( نقطه زاویه دار)
خرید یکجای کل فصل ها با 46٪ تخفیف 30000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: حد جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 2: دنباله ها جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 3: پیوستگی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 4: مجانب جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 5: مشتق جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 6: کاربرد مشتق جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 7: انتگرال جلسه - تا رایگان 8000 تومان