در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زیست دهم » گوارش و جذب مواد » روش های عبور مواد از غشای یاخته
خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 25000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا ثبت‌نام رایگان
فصل 2: گوارش و جذب مواد جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: تبادلات گازی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: گردش مواد در بدن جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 6: از یاخته تا گیاه جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 7: جذب و انتقال مواد درگیاهان جلسه - تا رایگان 6000 تومان