در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جزوات کنکوری زیست دهم » گوارش و جذب مواد » ساختار لوله گوارش و دندان و بلع
خرید یکجای کل فصل ها با 10٪ تخفیف 9900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا ثبت‌نام رایگان
فصل 2: گوارش و جذب مواد جلسه - تا رایگان 3500 تومان
فصل 3: تبادلات گازی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: گردش مواد در بدن ثبت‌نام رایگان
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه - تا رایگان 1500 تومان
فصل 6: از یاخته تا گیاه + جذب و انتقال مواد درگیاهان جلسه - تا رایگان 4000 تومان