در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
۰ تا ۱۰۰ مثلثات » دایره مثلثاتی، تاثیر مرزها، گروه بندی زاویه ها » گروه بندی زاویه ها
خرید یکجای کل فصل ها با 40٪ تخفیف 25000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: دایره مثلثاتی، تاثیر مرزها، گروه بندی زاویه ها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: اتحاد های مثلثاتی جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 3: معادله و نامعادله مثلثاتی جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 4: توابع مثلثاتی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 5: کاربردهای مثلثات جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: تست های تکمیلی جلسه - تا رایگان 13000 تومان