در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم 7 (کات) » تجربه و تفکر ، اندازه گیری در علوم و ابزار آن » قسمت دو
خرید یکجای کل فصل ها با 23٪ تخفیف 10000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: تجربه و تفکر ، اندازه گیری در علوم و ابزار آن ثبت‌نام رایگان
فصل 2: اتم ها ، الفبای مواد جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 3: مواد پیرامون ما جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 4: از معدن تا خانه جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: سفر آب روی زمین جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 6: سفر آب درون زمین جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: انرژی و تبدیل های آن جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 8: منابع انرژی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 9: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 10: سلول و سازمان بندی آن جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: سفره سلامت جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 12: سفره غذا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: گردش مواد جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 14: تبادل با محیط جلسه - تا رایگان 1000 تومان