در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم ۸ (کات) » حس و حرکت » قسمت 2
خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 18000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: از درون اتم چه خبر جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: تنظیم عصبی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 5: حس و حرکت جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: تنظیم هورمونی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 7: الفبای زیست فناوری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 8: تولید مثل در جانداران جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 9: الکتریسیته جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 10: مغناطیس جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 11: کانی ها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 12: سنگ ها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: هوازدگی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 14: نور و ویژگی های آن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 15: شکست نور جلسه - تا رایگان 1000 تومان