در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۱( کلاس تمرین) » کار، انرژی و توان » انرژی جنبشی، کار نیروی ثابت
خرید یکجای کل فصل ها با 23٪ تخفیف 25000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 2: کار، انرژی و توان جلسه - تا رایگان 7500 تومان
فصل 3: ویژگی های فیزیکی مواد جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 4: دما و گرما جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: ترمودینامیک جلسه - تا رایگان 9000 تومان