در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۱ ( کلاس درس) » فیزیک و اندازه گیری » کمیت های فیزیکی
خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 30000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 2: کار، انرژی و توان جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 3: ویژگی های فیزیکی مواد جلسه - تا رایگان 10500 تومان
فصل 4: دما و گرما جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 5: ترمودینامیک جلسه - تا رایگان 12000 تومان