در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی ۳ + ترجمه » ترجمه کنکور » تست های کلی و جامع
خرید یکجای کل فصل ها با 17٪ تخفیف 27000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: ترجمه کنکور جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 2: معتلات جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: مفعول مطلق و فیه جلسه - تا رایگان 4500 تومان
فصل 4: حال و تمیز جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 5: استثنا و منادا جلسه - تا رایگان 7000 تومان