در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1002 دهم درس دوم » 06 تست و تمرین درس2 » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 30٪ تخفیف 21000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 مقایسه صفت ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 ترتیب صفات جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: 03 تست جامع گرامر درس2 جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: 04 لغات درس 2 انیمیشن جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: 05 واژگان درس2 جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 6: 06 تست و تمرین درس2 جلسه - تا رایگان 7000 تومان