در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
15 آمار » 01 جامعه ، نمونه ، جمع آوری داده ها » 02.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 38000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 جامعه ، نمونه ، جمع آوری داده ها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 متغیر های تصادفی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: 03 شاخص های آماری ( مرکزی ) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 4: 04 شاخص های آماری ( پراکندگی ) جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 5: 05 ضریب تغییرات جلسه - تا رایگان 20000 تومان