در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
14 دنباله های حسابی و هندسی » 03 دنباله درجه 2 » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با -5٪ تخفیف 39000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 دنباله حسابی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 جملات مشترک دو دنباله حسابی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: 03 دنباله درجه 2 جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: 04 دنباله بازگشتی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 5: 05 دنباله هندسی جلسه - تا رایگان 25000 تومان
فصل 6: 06 تشکیل دنباله هندسی از جملات دنباله حسابی جلسه - تا رایگان 2000 تومان