در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیلم حل سوالات نهایی
دبیر: آموزشگاه خواجه نصیر پایه سوم بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 71٪ تخفیف 30000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: فیزیک تجربی خرداد 94 5 جلسه - یکی رایگان 7000 تومان
فصل 2: فیزیک تجربی خرداد 95 4 جلسه 7000 تومان
فصل 3: فیزیک تجربی شهریور 94 7 جلسه 10000 تومان
فصل 4: فیزیک تجربی شهریور 95 7 جلسه 10000 تومان
فصل 5: حسابان خرداد 94 3 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان
فصل 6: حسابان خرداد 95 5 جلسه 7000 تومان
فصل 7: حسابان شهریور 94 4 جلسه 5000 تومان
فصل 8: حسابان شهریور 95 4 جلسه 5000 تومان
فصل 9: شیمی خرداد 94 5 جلسه - یکی رایگان 7000 تومان
فصل 10: شیمی خرداد 95 5 جلسه 9000 تومان
فصل 11: شیمی شهریور 94 6 جلسه 10000 تومان
فصل 12: زیست خرداد 95 7 جلسه - یکی رایگان 10000 تومان
فصل 13: زیست خرداد 94 6 جلسه 10000 تومان