در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1003 دهم درس سوم
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 0٪ تخفیف 24000 14400 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 گذشته استمراری درس3 دهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 ضمایر انعکاسی-تاکیدی ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 03 انیمیشن لغات درس 3 دهم ثبت‌نام رایگان
فصل 4: 04 لغات درس3 دهم 7 جلسه 10200 تومان 17000 تومان
فصل 5: 05 تست لغات درس3 دهم 3 جلسه 4200 تومان 7000 تومان