در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی پیش تجربی
دبیر: امیرحسین ناظم پایه پیش دانشگاهی تجربی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 40٪ تخفیف 18000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: احتمال 3 جلسه 5000 تومان
فصل 2: توابع و معادلات 5 جلسه 5000 تومان
فصل 3: مشتق توابع 9 جلسه - یکی رایگان 6500 تومان
فصل 4: کاربردهای مشتق 9 جلسه - یکی رایگان 6500 تومان
فصل 5: هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم 5 جلسه - یکی رایگان 4000 تومان
فصل 6: انتگرال 3 جلسه 3000 تومان