در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
منطق سوم
دبیر: احمد مختاریان پایه سوم انسانی آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 46٪ تخفیف 25000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: درس اوّل: انسان و تفکر 17 جلسه - 12 تا رایگان 2500 تومان
فصل 2: درس دوم: چگونه تعریف می کنیم؟ 13 جلسه - 6 تا رایگان 5000 تومان
فصل 3: درس سوم: تعریف و دنیای مفاهیم 15 جلسه - 6 تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: درس چهارم: اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) 11 جلسه - 6 تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: درس پنجم: اقسام تعریف ثبت‌نام رایگان
فصل 6: درس ششم: جایگاه قضیه در استدلال 11 جلسه - 6 تا رایگان 5000 تومان
فصل 7: درس هفتم: اقسام قضایای حملی و شرطی 13 جلسه - 6 تا رایگان 5000 تومان
فصل 8: نمونه سوالات پایان ترم اول ثبت‌نام رایگان
فصل 9: درس هشتم: احکام قضایای حملی 6 جلسه 3000 تومان
فصل 10: درس نهم: استدلال(ترکیب قانون مند قضایا) 5 جلسه 3000 تومان
فصل 11: درس دهم: اقسام قیاس 13 جلسه 6000 تومان
فصل 12: درس یازدهم: ارزش قیاس 2 جلسه 2000 تومان
فصل 13: درس دوازدهم: محتوای استدلال (ماده) 3 جلسه 3000 تومان
فصل 14: درس سیزدهم: مغالطه 3 جلسه 3000 تومان