در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زبان فارسی کنکور
دبیر: مهسا عابدی پایه سوم ریاضی‌وتجربی کنکور خرید یکجای کل فصل ها با 19٪ تخفیف 25000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: واج ، تکواژ ، واژه 22 جلسه - 3 تا رایگان 7000 تومان
فصل 2: گروه اسمی 15 جلسه 7000 تومان
فصل 3: ساختمان واژه 6 جلسه 7000 تومان
فصل 4: جمله 13 جلسه 7000 تومان
فصل 5: ویرایش 3 جلسه 3000 تومان