در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
۰ تا ۱۰۰ مثلثات
دبیر: مهدی حبیبی پایه پیش‌ دانشگاهی ریاضی‌و‌تجربی کنکور خرید یکجای کل فصل ها با 40٪ تخفیف 25000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: دایره مثلثاتی، تاثیر مرزها، گروه بندی زاویه ها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: اتحاد های مثلثاتی 21 جلسه - 2 تا رایگان 10000 تومان
فصل 3: معادله و نامعادله مثلثاتی 18 جلسه - یکی رایگان 9000 تومان
فصل 4: توابع مثلثاتی 16 جلسه - 2 تا رایگان 7000 تومان
فصل 5: کاربردهای مثلثات 7 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 6: تست های تکمیلی 55 جلسه - 3 تا رایگان 13000 تومان