در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زیست دهم
دبیر: مهبد علوی پایه دهم تجربی آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 25000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا ثبت‌نام رایگان
فصل 2: گوارش و جذب مواد 16 جلسه - 5 تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: تبادلات گازی 7 جلسه - 2 تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: گردش مواد در بدن 4 جلسه 6000 تومان
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 3 جلسه 6000 تومان
فصل 6: از یاخته تا گیاه 4 جلسه 6000 تومان
فصل 7: جذب و انتقال مواد درگیاهان 2 جلسه 6000 تومان