در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی و آمار
دبیر: نیلوفر یوسفی منش پایه دهم انسانی آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 22000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: عبارت های جبری 23 جلسه 6000 تومان
فصل 2: معادله درجه دوم 41 جلسه - 3 تا رایگان 8000 تومان
فصل 3: تابع 35 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان
فصل 4: کار با داده های آماری 19 جلسه 4000 تومان
فصل 5: نمایش داده ها 6 جلسه 8000 تومان