در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی پیش انسانی
دبیر: حسین حسین زاده پایه پیش دانشگاهی انسانی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 52٪ تخفیف 15000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: الدرس الأوّل : أقسام الكلمة 8 جلسه - 3 تا رایگان 2000 تومان
فصل 2: الدرس الثاني : الجامد و المشتق 6 جلسه 4000 تومان
فصل 3: الدرس الثالث : اَلمعرفةُ و النكرة 7 جلسه 4000 تومان
فصل 4: الدرس الرابع : المُعربُ و المبني 7 جلسه 4000 تومان
فصل 5: الدرس الخامس : إعرابُ الفعلِ المضارع 6 جلسه 4000 تومان
فصل 6: الدرس السادس : اَلنواسخ 6 جلسه 4000 تومان
فصل 7: الدرس السابع : اَلمفاعیل 5 جلسه 3000 تومان
فصل 8: الدرس الثامن : اَلحال - اَلتمییز 4 جلسه 2000 تومان
فصل 9: الدرس التاسع : اَلاستثناء - اَلمنادى 4 جلسه 2000 تومان
فصل 10: الدرس العاشر : اَلمضاعف و المهموز 4 جلسه 2000 تومان