در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم 7 (کات)
دبیر: مظفر اعتضادی فر پایه هفتم آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 23٪ تخفیف 10000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: تجربه و تفکر ، اندازه گیری در علوم و ابزار آن ثبت‌نام رایگان
فصل 2: اتم ها ، الفبای مواد 2 جلسه 1000 تومان
فصل 3: مواد پیرامون ما 2 جلسه 1000 تومان
فصل 4: از معدن تا خانه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 5: سفر آب روی زمین 2 جلسه 1000 تومان
فصل 6: سفر آب درون زمین 2 جلسه 1000 تومان
فصل 7: انرژی و تبدیل های آن 2 جلسه 1000 تومان
فصل 8: منابع انرژی 2 جلسه 1000 تومان
فصل 9: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی 2 جلسه 1000 تومان
فصل 10: سلول و سازمان بندی آن 2 جلسه 1000 تومان
فصل 11: سفره سلامت 1 جلسه 1000 تومان
فصل 12: سفره غذا 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: گردش مواد 1 جلسه 1000 تومان
فصل 14: تبادل با محیط 1 جلسه 1000 تومان