در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
شیمی پیش
دبیر: سعید فاضل پایه پیش‌ دانشگاهی ریاضی‌و‌تجربی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 17٪ تخفیف 20000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: سینتیک شیمیایی 9 جلسه - 2 تا رایگان 5000 تومان
فصل 2: تعادل های شیمیایی 11 جلسه 6000 تومان
فصل 3: اسید ها و باز ها 15 جلسه 7000 تومان
فصل 4: الکتروشیمی 10 جلسه 6000 تومان