در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۱( کلاس تمرین)
دبیر: پدرام ربیعی پایه دهم ریاضی‌وتجربی بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 15000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری 3 جلسه 3000 تومان
فصل 2: کار، انرژی و توان 7 جلسه 5000 تومان
فصل 3: ویژگی های فیزیکی مواد 3 جلسه 4000 تومان
فصل 4: دما و گرما 4 جلسه 4000 تومان
فصل 5: ترمودینامیک 6 جلسه - یکی رایگان 6000 تومان