در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی ۳ + ترجمه
دبیر: سید حامی وحدت پایه سوم ریاضی‌وتجربی کنکور خرید یکجای کل فصل ها با 17٪ تخفیف 27000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: ترجمه کنکور 7 جلسه - 4 تا رایگان 7000 تومان
فصل 2: معتلات 4 جلسه - یکی رایگان 7000 تومان
فصل 3: مفعول مطلق و فیه 2 جلسه 4500 تومان
فصل 4: حال و تمیز 4 جلسه - یکی رایگان 7000 تومان
فصل 5: استثنا و منادا 3 جلسه 7000 تومان