در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۹ (کات)
دبیر: محسن جمالی پایه نهم آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 19000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: مجموعه ها 7 جلسه - 2 تا رایگان 3000 تومان
فصل 2: عددهای حقیقی 6 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه 10 جلسه 5000 تومان
فصل 4: توان و ریشه 7 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 5: عبارت های جبری 8 جلسه 4000 تومان
فصل 6: خط و معادله های خطی 6 جلسه 3500 تومان
فصل 7: عبارت های گویا 5 جلسه 3000 تومان
فصل 8: حجم و مساحت 5 جلسه 3000 تومان