در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم ۸ (کات)
دبیر: مظفر اعتضادی فر پایه هشتم آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 18000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی 2 جلسه 2000 تومان
فصل 3: از درون اتم چه خبر 2 جلسه 2000 تومان
فصل 4: تنظیم عصبی 2 جلسه 2000 تومان
فصل 5: حس و حرکت 3 جلسه 3000 تومان
فصل 6: تنظیم هورمونی 2 جلسه 2000 تومان
فصل 7: الفبای زیست فناوری 2 جلسه 2000 تومان
فصل 8: تولید مثل در جانداران 3 جلسه 3000 تومان
فصل 9: الکتریسیته 2 جلسه 2000 تومان
فصل 10: مغناطیس 2 جلسه 2000 تومان
فصل 11: کانی ها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 12: سنگ ها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: هوازدگی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 14: نور و ویژگی های آن 2 جلسه 2000 تومان
فصل 15: شکست نور 1 جلسه 1000 تومان