در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم ۷ (رایادرس)
دبیر: رایا درس پایه هفتم آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 15٪ تخفیف 35000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: تجربه و تفکر ثبت‌نام رایگان
فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن ثبت‌نام رایگان
فصل 3: اتم ها ، الفبای مواد 3 جلسه 2000 تومان
فصل 4: مواد پیرامون ما 4 جلسه 3000 تومان
فصل 5: از معدن تا خانه 4 جلسه 3000 تومان
فصل 6: سفر آب روی زمین 5 جلسه 3500 تومان
فصل 7: سفر آب درون زمین 4 جلسه 3000 تومان
فصل 8: انرژی و تبدیل های آن 5 جلسه 3500 تومان
فصل 9: منابع انرژی 4 جلسه 3000 تومان
فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی 6 جلسه 4000 تومان
فصل 11: سلول و سازمان بندی آن 4 جلسه 3000 تومان
فصل 12: سفره سلامت 5 جلسه 3000 تومان
فصل 13: سفره غذا 5 جلسه 3500 تومان
فصل 14: گردش مواد 5 جلسه 3500 تومان
فصل 15: تبادل با محیط 4 جلسه 3000 تومان