در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک پیش
دبیر: حامد اسماعیل زاده پایه پیش‌ دانشگاهی ریاضی‌و‌تجربی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 30000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: حرکت شناسی ( سینماتیک) 19 جلسه - 3 تا رایگان 8000 تومان
فصل 2: نیرو شناسی (دینامیک) 22 جلسه - 3 تا رایگان 8000 تومان
فصل 3: نوسان 13 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان
فصل 4: موج های مکانیکی 10 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان
فصل 5: صوت 10 جلسه 5000 تومان
فصل 6: موج های الکترومغناطیسی 7 جلسه 4000 تومان
فصل 7: فیزیک اتمی 8 جلسه 4000 تومان
فصل 8: فیزیک هسته ای 5 جلسه 3000 تومان