در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی (۷)
دبیر: سیوان وب پایه هفتم آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 35٪ تخفیف 35000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: راهبرد های حل مساله 30 جلسه - 3 تا رایگان 5000 تومان
فصل 2: عدد های صحیح 46 جلسه - 6 تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: جبر و معادله 39 جلسه - 4 تا رایگان 7000 تومان
فصل 4: هندسه و استدلال 35 جلسه - 4 تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: شمارنده ها و اعداد اول 35 جلسه - 4 تا رایگان 6000 تومان
فصل 6: سطح و حجم 53 جلسه - 5 تا رایگان 8000 تومان
فصل 7: توان و جذر 23 جلسه - 2 تا رایگان 5000 تومان
فصل 8: بردار و مختصات 59 جلسه - 5 تا رایگان 6000 تومان
فصل 9: آمار و احتمال 41 جلسه - 4 تا رایگان 5000 تومان