در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک پیش (ویژه نهایی)
دبیر: حامد اسماعیل زاده پایه پیش‌ دانشگاهی ریاضی‌و‌تجربی بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 34٪ تخفیف 14900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: حرکت شناسی 2 جلسه 3000 تومان
فصل 2: نیروشناسی 2 جلسه 3000 تومان
فصل 3: نوسان 2 جلسه 3000 تومان
فصل 4: موج های مکانیکی 2 جلسه 3000 تومان
فصل 5: صوت 3 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 6: امواج الکترومغناطیس 2 جلسه 3000 تومان
فصل 7: آشنایی با فیزیک جدید 2 جلسه - یکی رایگان 1500 تومان
فصل 8: ساختار هسته و فیزیک حالت جامد 2 جلسه 3000 تومان