در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۳ (ویژه نهایی)
دبیر: حامد حاتمی پایه سوم تجربی بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 28٪ تخفیف 12900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: الکتریسیته ساکن 4 جلسه - یکی رایگان 4500 تومان
فصل 2: الکتریسیته جاری 3 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 3: میدان و نیروی های مغناطیسی 4 جلسه 6000 تومان
فصل 4: القای الکترومغناطیسی 3 جلسه 4500 تومان