در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۳ (ویژه نهایی)
دبیر: حامد حاتمی پایه سوم ریاضی بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 38٪ تخفیف 13900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: ترمودینامیک 3 جلسه 4500 تومان
فصل 2: الکتریسیته ساکن 4 جلسه - یکی رایگان 4500 تومان
فصل 3: الکتریسیته جاری 3 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 4: میدان و نیروی های مغناطیسی 4 جلسه 6000 تومان
فصل 5: القای الکترومغناطیسی 3 جلسه 4500 تومان