در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۳ انسانی (ویژه نهایی)
دبیر: وحید رباعی پایه سوم انسانی بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: تابع 6 جلسه - یکی رایگان 6000 تومان
فصل 2: معادله و تابع درجه دوم 6 جلسه - یکی رایگان 6000 تومان
فصل 3: ترکیبیات 6 جلسه 8000 تومان