در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۳ تجربی(ویژه نهایی)
دبیر: بهزاد پلهم جانی پایه سوم تجربی بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: احتمال 1 جلسه 5000 تومان
فصل 2: تابع 1 جلسه 5000 تومان
فصل 3: حد و پیوستگی 2 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان
فصل 4: مشتق 2 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان