در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۲ (شب امتحانی)
دبیر: احد پورمند پایه‌دوم دبیرستان بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 51٪ تخفیف 11000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: کمیتهای فیزیکی و بردار 2 جلسه 3000 تومان
فصل 2: سینماتیک (حرکت شناسی) ثبت‌نام رایگان
فصل 3: دینامیک (نیرو شناسی) 4 جلسه - یکی رایگان 4500 تومان
فصل 4: کار و انرژی 3 جلسه 4500 تومان
فصل 5: ویژگی های مواد و فشار 4 جلسه 6000 تومان
فصل 6: گرما و قانون گازها 3 جلسه 4500 تومان