در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۲ (شب امتحانی)
دبیر: مهدی حبیبی پایه‌دوم دبیرستان بانک سوال‌های حل شده خرید یکجای کل فصل ها با 50٪ تخفیف 11500 تومان
فصل‌ها
فصل 1: الگو و دنباله 1 جلسه 2000 تومان
فصل 2: تابع 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: توابع خاص ، تعیین علامت 2 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 4: لگاریتم 3 جلسه 5000 تومان
فصل 5: مثلثات 4 جلسه - یکی رایگان 5000 تومان
فصل 6: ماتریس 2 جلسه 3000 تومان
فصل 7: ترکیبیات 2 جلسه 3000 تومان